Fin Swe Eng

Ihmiskaupan uhrin oleskeluoikeudesta

Ihmiskaupan uhri voi hakea oleskelulupaa uhriksi joutumisen perusteella. Laittomasti maassa oleskelevalle ihmiskaupan uhrille voidaan myös antaa harkinta-aika, joka laillistaa hänen oleskelunsa Suomessa maksimissaan kuudeksi kuukaudeksi.

Ihmiskaupan uhrin oleskelulupa

Ihmiskaupan uhriksi joutunut henkilö voi hakea oleskelulupaa uhriksi joutumisensa perusteella. Luvan voi saada ihmiskaupan uhri, joka osallistuu ihmiskaupparikoksen esitutkintaan ja oikeuskäsittelyyn, ja jonka läsnäolo Suomessa on sen vuoksi välttämätöntä. Luvan voi saada myös ihmiskaupan uhri, jonka lupaviranomainen arvioi olevan erityisen haavoittuvassa asemassa uhriksi joutumisestaan johtuen. Tällöin yhteistyö esitutkintaviranomaisen kanssa ei ole välttämätöntä oleskeluluvan saamiseksi.

Käsi-kynä-kirjoittaaLupaa haetaan Maahanmuuttovirastosta, joka myös ratkaisee hakemuksen. Lisätietoa ihmiskaupan uhrin oleskeluluvista sekä muista lupatyypeistä löydät Maahanmuuttoviraston sivuilta.

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä tukee asiakkaitaan oleskeluoikeuden selvittämisessä ja uuden oleskeluluvan hakemisessa. Huomaathan, ettei auttamisjärjestelmä kuitenkaan tee ratkaisua oleskelulupahakemuksiin eikä se voi vaikuttaa niiden lopputulokseen.

Ihmiskaupan uhrin harkinta-aika

Ihmiskaupan uhrille, joka on Suomessa laittomasti (nk. paperiton henkilö), voidaan antaa harkinta-aika.  Harkinta-aika laillistaa uhrin oleskelun Suomessa maksimissaan kuudeksi kuukaudeksi, eikä häntä voida tuona aikana poistaa maasta vastoin hänen tahtoaan.

Harkinta-aikana ihmiskaupan uhrille annetaan mahdollisuus toipua kokemuksistaan ja päättää, haluaako hän ryhtyä yhteistyöhön viranomaisten kanssa häneen kohdistuneen ihmiskaupparikoksen selvittämiseksi.

Äiti-ja-lapsi-katsovat-taivaanrantaanHarkinta-ajan voi antaa:

  • ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä omalle asiakkaalleen
  • esitutkintaviranomainen (poliisi, rajavartiolaitos)
Harkinta aikaa ei voi hakea, vaan esimerkiksi auttamisjärjestelmä voi antaa sellaisen asiakkaalleen omasta aloitteestaan. Silloin harkinta-aika annetaan auttamisjärjestelmään ottamisen yhteydessä.

Huom! Auttamisjärjestelmän on ilmoitettava poliisille asiakkaalleen antamasta harkinta-ajasta ja sen kestosta. Muun muassa poliisi valvoo oleskelun laillisuutta Suomessa, joten on tärkeää, että tieto harkinta-ajasta on poliisilla. Muuta tietoa auttamisjärjestelmä ei poliisille oma-aloitteisesti luovuta.

Harkinta-aika voidaan keskeyttää, mikäli uhri on vapaaehtoisesti ja omasta aloitteestaan solminut uudelleen suhteet ihmiskaupasta epäiltyihin. Harkinta-aika voidaan keskeyttää myös, mikäli uhrin toiminta vaarantaa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, kansanterveyden tai Suomen kansainväliset suhteet.

Harkinta-ajasta säädetään ulkomaalaislain 52 b ja 52 c §:ssä.