Fin Swe Eng

Ihmiskaupan uhrin ohjaaminen auttamisjärjestelmään

Jos olet kohdannut mahdollisen ihmiskaupan uhrin, joka tarvitsee apua, voit auttaa häntä hakeutumaan avun piiriin seuraavien ohjeiden avulla. Viranomainen, järjestö tai vaikkapa seurakunnan toimija voi esittää mahdollista ihmiskaupan uhria auttamisjärjestelmän asiakkaaksi. Esityslomakkeet löydät tämän sivun alaosasta.


tähtisadetikku-auringonnuosuMyös yksityinen kansalainen voi auttaa uhria hakeutumaan auttamisjärjestelmän asiakkaaksi. Uhri voi tietenkin hakeutua auttamisjärjestelmään myös itse.


Sinulla ei tarvitse olla varmuutta siitä, onko henkilö joutunut nimenomaan ihmiskaupan uhriksi. 


Tutustu tarvittaessa ohjeisiin uhrin kohtaamisesta.


1. Varmista suostumus

Varmista, että mahdollinen ihmiskaupan uhri suostuu siihen, että hänen asiassaan otetaan yhteyttä auttamisjärjestelmään. Ilman suostumusta auttamisjärjestelmälle ei saa antaa yksilöiviä tietoja uhrista, eikä ketään voi ohjata auttamisjärjestelmään ilman hänen suostumustaan.

Mahdolliselle uhrille tulisi kertoa ainakin palveluista, joita auttamisjärjestelmä voi tarjota. Auttamisjärjestelmä ei ilmoita asiakkaaksi ottamistaan henkilöistä poliisille. Asiakkaaksi voi siis tulla ilman pelkoa siitä, että ilmoitus poliisille tehtäisiin. Asiakasta kuitenkin tuetaan tekemään rikosilmoitus. Jos ilmoitusta ei tee on mahdollista, että se vaikuttaa asiakkuuden kestoon.

On hyvä ottaa selvää mitä asiakkuus tarkoittaisi juuri sinun kohtaamallesi henkilölle. Voit ottaa yhteyttä auttamisjärjestelmään ja keskustella mahdollisen ihmiskaupan uhrin tilanteesta yleisellä tasolla kertomatta uhrin henkilöllisyyttä, olinpaikkaa tai muita yksilöiviä tietoja. Puhelusta ei koidu seuraamuksia uhrille eikä sinulle.

2. Soita auttamisjärjestelmän infonumeroon 02954 63 177

Kerro uhrin suostumuksella hänen tilanteestaan ja siitä, miksi arvelet hänen olevan ihmiskaupan uhri. Auttamisjärjestelmän työntekijät arvioivat, onko tilanne kiireellinen ja auttavat uhrin ohjaamisessa avun piiriin. 

Auttamisjärjestelmä voi tarvittaessa hankkia tulkkausta uhrin ymmärtämälle kielelle ja keskustella uhrin kanssa. Tiettyjen kielien kohdalla on kuitenkin hyvä varautua siihen, ettei tulkkaus järjesty kovin nopeasti.

Kiireellisissä tapauksissa asiakkuus voi alkaa heti ensimmäisestä puhelusta, jos uhri näin haluaa. Tilanne voidaan katsoa kiireelliseksi esimerkiksi silloin, kun:

  • uhri on koditon / vailla majoitusta tai hänet täytyy nopeasti siirtää turvalliseen majoitukseen esimerkiksi työnantajansa järjestämästä majoituksesta.
  • uhriin tai hänen lapsiinsa arvioidaan kohdistuvan turvauhkaa.
  • uhrin terveydentila vaatii välittömiä toimia.
  • uhri on varaton, eikä hänellä ole esimerkiksi rahaa ruokaan.
Henkeä, terveyttä tai turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa on aina soitettava yleiseen hätänumeroon 112.

Huom! Jos uhriin, hänen läheisiinsä, muihin tilanteeseen liittyviin henkilöihin tai uhria auttavaan henkilöstöön kohdistuu vakava turvauhka, on auttamisjärjestelmän annettava poliisille välttämättömät tiedot uhrin ja muiden henkilöiden turvaamiseksi ja turvauhan arvioimiseksi.

3. Jos tilanne ei ole kiireellinen, tee hakemus kirjallisesti

Jos uhrin tilanne ei ole kiireellinen, täytyy esitys auttamisjärjestelmään ottamiseksi tehdä kirjallisesti. Auttamisjärjestelmän työntekijät voivat neuvoa esityksen tekemisessä. Esitys on ehdotus auttamisjärjestelmään ottamisesta.

Esityksen voi tehdä vapaamuotoisesti tai sen voi tehdä valmiille lomakkeelle, jonka löydät tästä Pdf-muotoisena ja Word-muotoisena. Lomakkeessa on myös sivu uhrin suostumukselle sekä tietoa siitä, mitä sinun on hyvä kertoa uhrille auttamisjärjestelmästä.

Alaikäisen esittämisestä auttamisjärjestelmään on olemassa oma lomakkeensa ja ohjeensa.

Esityksessä on tärkeää olla seuraavat tiedot:

  • Uhrin henkilötiedot riittävällä tavalla (HeTu / UMA-numero / nimi, syntymäaika ja kansalaisuus)
  • Tiedot siitä, kuinka uhriin saadaan yhteys
  • Kuvaus siitä, mitä on tapahtunut: miksi epäillään, että henkilö on joutunut ihmiskaupan uhriksi
  • Kuvaus avuntarpeesta: minkälaista apua uhri tarvitsee? Onko hänellä majoitus? Rahaa? Ruokaa? Lakimies? Fyysisiä tai psyykkisiä sairauksia tai vaivoja? Kohdistuuko häneen turvauhka?