Fin Swe Eng

Ihmiskaupan uhrin kohtaaminen

kaksi_ihmistä_kahvillaTällä sivulla saat ohjeita siihen, kuinka kohtaat ihmiskaupan uhrin ja autat häntä kertomaan kokemuksistaan tilanteessa, jossa uhri ei ole vielä hakeutunut avun piiriin. Sivulla annetaan neuvoja myös sellaisille viranomaisille ja järjestöille, joiden asiakkaana on ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän asiakas.

Muista nämä kun kohtaat ihmiskaupan uhrin

 1. Varmista turvallisuus. Älä vaaranna omaa tai uhrin turvallisuutta. Jos uhri on tilanteessa, jossa hän on akuutissa vaarassa, soita yleiseen hälytysnumeroon 112.
 2. Älä yritä ratkaista mahdollista rikosta itse. Rikosten selvittäminen kuuluu esitutkintaviranomaiselle. Älä ota yhteyttä uhrin hyväksikäyttäjään ja kehota myös uhria pitäytymään yhteydenotoista. Älä ala vakoilla tai seurata tekijää. Älä yritä kostaa tekijälle. Kaikki tämä voi haitata uhrin asemaa ja rikoksen selvittämistä ja aiheuttaa ongelmia myös sinulle.
 3. Kuuntele. Kuuntele uhrin kertomus. Anna uhrille tilaa ja aikaa kertoa tilanteestaan. Voit uhrin suostumuksella kirjoittaa ylös uhrin kertomuksen, jotta hänen ei tarvitse kertoa sitä uudelleen jos hän haluaa hakeutua avun piiriin.
 4. Ole valmis kohtaamaan vaikeita asioita. Uhrin kokemat tapahtumat voivat olla järkyttäviä. Älä mene itse paniikkiin - silloin et voi auttaa. Älä kauhistele tapahtunutta. Älä myöskään mystifioi ihmiskauppailmiötä ja uhrin kokemaa. Luota omaan kykyysi ja mahdollisuuksiin ohjata uhri avun piiriin. On aina parempi kuunnella kuin kommentoida.
 5. Älä kauhistele. Älä esimerkiksi sano: ”Ei voi olla totta!” Uhri voi luulla, ettet usko häntä.
 6. Usko uhria. Uhri saattaa itsekin epäillä kokemaansa. Epäileminen on osa prosessia, jonka avulla uhri pääsee sinuiksi hyväksikäytön kanssa. 
 7. Vahvista uhrin syyttömyyttä. Uhri saattaa vähätellä kokemaansa tai pohtia omaa osuuttaan hyväksikäytetyksi joutumisessa. Joskus uhri on joutunut tekemään painostuksen alaisena asioita, jotka hän kokee lainvastaisiksi tai jotka ovat lainvastaisia. Uhria ei Suomessa tule rangaista rikoksista, joihin hänet on painostettu ja joiden tekemisestä hän ei ole tosiasiallisesti voinut kieltäytyä.
 8. Älä vähättele. Ihmiskauppaa ilmenee monissa eri muodoissa. Älä vertaa uhriksi joutuneen kokemusta muiden kokemuksiin. Uhrille on kuitenkin hyvä kertoa, ettei hän ole ainoa maailmassa, jolle on käynyt näin, ja hyväksikäytöstä on mahdollisuus irtautua ja selviäminen on mahdollista. 
 9. Muista, että ihmiskaupan uhriksi joutuneella on oikeuksia. Viranomaisten ja auttajien tehtävä on huolehtia, että uhri saa tietoa oikeuksistaan ja että hänellä on tosiasiallinen pääsy palveluihin. Tältä sivustolta löydät ohjeita ja apua uhrin ohjaamiseksi avun piiriin.
 10. Vältä käyttämästä uhrin kaveria tai saattajaa tulkkina. Jos sinulla ja uhrilla ei ole yhteistä kieltä, etkä voi hankkia tulkkausta itse tai työsi puolesta, voit ottaa yhteyttä auttamisjärjestelmään. Auttamisjärjestelmällä voi olla mahdollisuus hankkia tulkkausta uhrin ymmärtämälle kielelle. Tulkkauksen järjestämisessä voi kuitenkin kielestä riippuen mennä jopa vuorokausi.

Muista tämä kun asiakkaanasi on ihmiskaupan uhri

Kohtaatko ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän asiakkaan kunnan tai valtion virkamiehenä? Oletko yksityinen tai järjestötoimija, joka tuottaa palveluita ihmiskaupan uhrille? Muistathan nämä ohjeet kun kohtaat ihmiskaupan uhrin.

 1. Älä kuulustele uhria. Mahdollisesta ihmiskaupparikoksen tutkimisesta vastaa esitutkintaviranomainen. Jos roolisi on auttaa ja tukea uhria, riittää, että tiedät pääpiirteittäin, mitä uhrille on tapahtunut ja minkälaista hyväksikäyttöä hän on kokenut. Näin voit vastata hänen palvelutarpeisiinsa tarkoituksenmukaisesti. Älä tenttaa uhrilta yksityiskohtia, mutta anna hänelle tilaa kertoa kokemuksistaan halutessaan.
 2. Asioi uhrin itsenä kanssa. Älä puhu asiakastapaamisissa uhrin ohitse - vaan keskustele hänen itsensä kanssa häntä itseään koskevissa asioissa. Älä esimerkiksi puhu tulkille, tukihenkilölle tai jollekin muulle työntekijälle verkostopalaverissa. Älä myöskään lähtökohtaisesti hoida uhria koskevia asioita hänen tuttaviensa tai ystäviensä kautta. Älä vähättele uhrin ymmärrystä tai kykyä toimia häntä itseään koskevissa asioissa, mutta ota huomioon hänen taustansa ja elämäntilanteensa ja sovita antamasi tieto ja tapasi asioida asiakkaan kanssa niihin. Käsi-kynä-kirjoittaa
 3. Auta uhria yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Selvitä uhrin asiaan liittyvien eri viranomaisten ja toimijoiden vastuut ja näkemykset tarpeen mukaan ennen kuin käyt tilannetta läpi asiakkaan kanssa. Asiakkaan ei tarvitse huolehtia palveluverkostosta ja toimijoiden vastuista muutoinkin kuormittavassa tilanteessaan, eikä kuunnella mahdollisesti eri viranomaisten ja toimijoiden eriäviä näkemyksiä uhrin tukemisesta ja palveluiden järjestämisestä. Pyri siihen, että kaikilla uhrin auttamiseen osallistuvilla on sama päämäärä ja yhteinen ymmärrys käytettävistä keinoista. Näin vältyt hämmentämästä ja kuormittamasta asiakasta sekä luot turvallisuuden tunnetta johdonmukaisuudella ja ennakoitavuudella. Keskiössä on aina uhri ja uhrin auttaminen.
 4. Ole valmis joustamaan. Huomioi, että ihmiskaupan uhriksi joutuminen - uhrin trauma, hänen suojaamisensa turvallisuusuhilta, mahdollinen rikosprosessi ja uhrin toimintakyvyn rajoitukset - vaatii auttajilta usein valmiutta joustaa totutuista toimintamalleista ja jopa etsiä kokonaan uudenlaisia toimintamalleja ja yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Ole valmis siihen mahdollisuuksiesi rajoissa. 
 5. Jos uhri ei tule sovittuun tapaamiseen, selvitä tarkkaan miksi. Joskus uhri ei osaa, uskalla tai vointinsa vuoksi kykene saapumaan sovittuun tapaamiseen. Voi olla, ettei hän osaa käyttää julkista liikennettä tai tunne ympäristöään, vaikka hän olisikin ollut Suomessa jo vuosia. Joskus uhri tarvitsee erityistä apua, että hän osaisi käyttää hänelle tarjottuja palveluita tai edes kulkea itse tapaamisiin.
 6. Muista, että ihmiskaupan uhriksi joutuneella on oikeuksia. Viranomaisten ja auttajien tehtävä on huolehtia, että uhri saa tietoa oikeuksistaan ja että hänellä on tosiasiallinen pääsy palveluihin. Älä esimerkiksi kyseenalaista ulkomaalaisen uhrin oikeutta oleskella Suomessa ja saada apua. Selvitä tarvittaessa ensin faktat ennen kuin annat tietoja tai esität vaihtoehtoja uhrille itselleen.
 7. Hyväksy oma roolisi ja auttamisen rajat ja tee parhaasi niiden puitteissa. Lupaa uhrille vain sellaisia asioita, joista tiedät varmasti pystyväsi pitämään kiinni. Luottamuksen rakentaminen voi olla muutoinkin hyvin haastavaa - ilman, että tuotat uhrille tarpeettomia pettymyksiä lupaamalla asioita, joista et voi pitää kiinni.  Älä arvostele muita toimijoita uhrin kuullen, vaan käsittele mahdolliset ristiriidat itse toimijan kanssa. Tarjoa uhrille faktoja, ei mielipiteitä.
 8. Älä tarjoa uhria median haastateltavaksi. Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä ei pyydä asiakkaitaan antamaan mediaan haastatteluita tai kuviaan eikä välitä median haastattelupyyntöjä asiakkaille. Auttamisjärjestelmä edellyttää tätä myös palveluntuottajilta. Älä myöskään kuvaa, videoi tai äänitä uhria omiin projekteihisi. Se ei ole hyväksyttävää, vaikka peittäisit uhrin henkilöllisyyden.