Fin Swe Eng

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä on viranomainen, jonka tehtävä on auttaa mahdollisesti ihmiskaupan uhriksi joutuneita henkilöitä, heidän alaikäisiä lapsiaan sekä ihmiskaupparikoksen tutkinnassa avustavia henkilöitä. Apua voivat  saada Suomen sekä muiden valtioiden kansalaiset, jotka oleskelevat Suomessa.


Auttamisjärjestelmän toiminta perustuu lakiin ja se tarjoaa asiakkailleen heille lakisääteisesti kuuluvia palveluita. Auttamisen lähtökohtana on uhrilähtöisyys eli keskiössä on aina autettava ihmiskaupan uhri. Auttamisjärjestelmä toimii koko Suomessa ja on auttanut ihmiskaupan uhreja jo vuodesta 2006.

Auttamisjärjestelmä auttaa, neuvoo ja kouluttaa

Auttamisjärjestelmä on myös ihmiskaupan uhrien auttamisen kansallinen osaamiskeskus, joka kouluttaa viranomaisia ja muita ihmiskaupan vastaiseen työhön osallistuvia tahoja ihmiskaupasta sekä uhrien tunnistamisesta ja auttamisesta.


sosiaalityöntekijän-tapaaminenAuttamisjärjestelmä ylläpitää vuorokauden ympäri toimivaa infopuhelinta 029 54 63 177, johon voivat soittaa mahdolliset ihmiskaupan uhrit, viranomaiset, kolmannen sektorin toimijat, media sekä yksityiset kansalaiset. Puhelimessa tarjotaan tietoa, ohjausta ja keskusteluapua.


Kiireellisissä tapauksissa mahdollinen ihmiskaupan uhri voidaan saattaa auttamistoimien piiriin jo pelkän puhelun perusteella. Yhteydenoton voi kuitenkin tehdä myös nimettömästi, eikä puhelu sido soittajaa mihinkään. Kaikkia puheluita käsitellään luottamuksellisesti.

Jo useat sadat uhrit ovat saaneet apua

Vuoden 2018 loppuun mennessä auttamisjärjestelmän asiakkaana on ollut 793 henkilöä. Lisäksi auttamisjärjestelmän palveluiden piirissä ovat asiakkaiden huollettavana olevat alaikäiset lapset.


Toiveikkaat-naiset-vapautuneet-ihmiskaupastaAuttamisjärjestelmän asiakasmäärä on kohonnut vuosi vuodelta. Tähän on yhtenä syynä se, että mahdollisia ihmiskaupan uhreja on opittu tunnistamaan ja ohjaamaan avun piiriin tehokkaammin.


Kaikkiaan vuoden 2018 lopussa auttamisjärjestelmän palveluiden piirissä oli 455 henkilöä, sisältäen asiakkaiden huollettavana olevat alaikäiset lapset. Asiakkaista 41 on tullut auttamisjärjestelmän asiakkaaksi alaikäisenä. Moni asiakkaista on kuitenkin joutunut ihmiskaupan uhriksi alaikäisenä, mutta kertonut asiasta vasta tultuaan täysi-ikäiseksi ja hakeutunut silloin avun piiriin.

Apua kaikille kansalaisuuksille

Auttamisjärjestelmä toimii Sisäministeriön alaisuudessa Joutsenon vastaanottokeskuksessa. Vuoden 2017 alussa auttamisjärjestelmästä tuli osa Maahanmuuttovirastoa. Tämä voi tuntua hämmentävältä kun tiedetään, että auttamisjärjestelmän tehtävänä on auttaa sekä suomalaisia että ulkomaalaisia uhreja yhtälailla.

Syy siihen, että auttamisjärjestelmä on sijoitettu vastaanottokeskukseen ja sittemmin Maahanmuuttovirastoon on tavallaan historiallinen. Kun ihmiskaupan uhrien auttamiseen liittyvää lainsäädäntöä valmisteltiin Suomessa 2000-luvun alkupuolella, ajateltiin yleisesti, että ihmiskauppa olisi vain ja ainoastaan ulkomaan kansalaisia koskettava rikos. Näin myös uhrien auttaminen päätettiin järjestää kahden turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen kautta. 

toivoa-valoa-käsissä-mies
Jo auttamisjärjestelmän alkutaipaleella asiakkaaksi tuli kuitenkin myös Suomen kansalaisia. On havaittu, ettei ihmiskauppa millään lailla keskity tai rajoitu ulkomaan kansalaisiin vaan se voi olla myös kokonaan suomalainen ongelma. Sekä uhri että tekijä voivat olla suomalaisia.


Auttamisjärjestelmä ei tee päätöksiä oleskelulupa- tai turvapaikkahakemuksiin, vaan on muusta Maahanmuuttoviraston toiminnasta erillinen toimija.

Auttamisjärjestelmän toimipisteet etelässä ja pohjoisessa

Auttamisjärjestelmän päätoimisto sijaitsee Joutsenon vastaanottokeskuksessa. Sivutoimipisteet sijaitsevat Oulussa ja Helsingissä. Näistä toimipisteistä järjestetään palvelut auttamisjärjestelmän asiakkaille ympäri Suomea. Asiakkaan ei yleensä tarvitse asioida auttamisjärjestelmän toimipisteissä, vaan palvelut tuodaan sinne missä asiakas on.


Auttamisjärjestelmä voi järjestää asiakkaansa palvelut itse tai ostaa palveluita julkiselta tai yksityiseltä toimijalta. Sellaisten ihmiskaupan uhrien palvelut, joilla on kotikunta Suomessa, järjestää kotikunta. Auttamisjärjestelmä toimii tällöin yhteistyössä kotikunnan kanssa.

Asiakkaat asuvat ympäri Suomea erilaisissa majoituksissa

Vaikka Oulun ja Joutsenon toimistot sijaitsevatkin vastaanottokeskuksissa, eivät nainen-avain-kädessävastaanottokeskukset ole automaattisesti majoituspaikkana auttamisjärjestelmän asiakkaille. Ainoastaan ne asiakkaat, jotka ovat turvapaikanhakijoita, majoittuvat pääasiallisesti vastaanottokeskuksista saaden peruspalvelunsa sieltä.


Auttamisjärjestelmän asiakkaat majoittuvat ympäri Suomea erilaisissa majoitusratkaisuissa. Moni asuu omassa kodissaan, osalle asumus on järjestettävä, joidenkin tilanne vaatii majoitusta turvakodissa. Pääasia on se, että asiakkaan asuinpaikka on turvallinen.