Fin Swe Eng

Sök dig till hjälpsystemet för offer för människohandel på följande sätt

1. TA KONTAKT.

Du kan kontakta hjälpsystemet per telefon (tfn +358 295 463 177), per e-post (ihmiskauppa.auttamisjarjestelma@migri.fi) eller med kontaktblanketten. Du kan ta kontakt och diskutera situationen utan att uppge ditt namn eller din vistelseort. Du förbinder dig inte till något genom att ta kontakt. Du kan också ringa för att få samtalshjälp.Nainen-soittaa-puhelimella

2. BERÄTTA OM DIN SITUATION.

En medarbetare i hjälpsystemet diskuterar med dig och bedömer huruvida du eventuellt fallit offer för människohandel.


Med medarbetaren i hjälpsystemet kan du diskutera vad hjälp kunde innebära just i ditt fall.


När du vet att du önskar hjälp just från hjälpsystemet ska du för medarbetaren uppge ditt namn och dina kontaktuppgifter samt att du behöver hjälp.  Endast med ditt samtycke kan man ge hjälp.

3. HJÄLPSYSTEMET BEDÖMER DIN SITUATION.

Du har rätt till tjänster som är avsedda för människohandelsoffer, om du enligt hjälpsystemet eventuellt har fallit offer för människohandel. Hjälpsystemet kan om du önskar det försöka hän-visa dig till andra tjänster, om hjälp inte kan ges genom systemet.


AKUTA SITUATIONER: Kundförhållandet och hjälpåtgärderna kan påbörjas omedelbart, om din situation är brådskande till exempel på grund av bostadslöshet, medellöshet, ditt hälsotillstånd eller ett säkerhetshot som riktas mot dig.


Obs! Du har rätt att avböja tjänsterna, och inga tjänster tillhandahålls mot din vilja.