Fin Swe Eng

Utnyttjande av offer för människohandel

Som offer väljer en brottsutövare vanligtvis en person som brottsutövaren känner på sig att är i en svag eller sårbar ställning. Detta kallas också otrygg status. Bland annat:


 • allvarlig sjukdomNuori-mies-rikollisuuteen-pakotettu

 • bostadslöshet

 • utländskt påbrå

 • flyktingskap

 • olaglig vistelse i någon annan stat

 • fattigdom

 • minderårighet

 • låg utbildningsnivå eller outbildad

 • rusmedelsberoende

 • problem med den mentala hälsan och tidigare traumatiska erfarenheter, eller

 • i samhället hörande till en diskriminerad eller föraktad grupp kan leda till att en person blir mer utsatt för utnyttjande.

 Offrets samtycke till utnyttjande har inte alltid betydelse

Ett offer kan ursprungligen ha gått med på att exempelvis verka som underställd koppleri eller utföra arbete på dåliga villkor. Småningom ändras dock maktförhållandet mellan offret och brottsutövaren, och offret kan inte längre lösgöra sig från situationen.


kaksi-kasvihuonetyöntekijää-töissäOffrets sårbara ställning har eventuellt utnyttjats för att få hen att gå med på till exempel arbete i extremt dåliga förhållanden samtidigt som man varit medveten om att offret inte skulle ha något annat alternativ att tjäna ens det mest grundläggande uppehället.


Det är ett brott att inom människohandel viktimisera en minderårig person, även om hen hela tiden varit villig att gå med på att handla på det sätt som krävs.

Ett offer kan ha blivit bedraget

Också vilseledande och utnyttjande av offrets eget misstag hör till metoderna som kan tillämpas för att få en människa att underkasta sig för utnyttjande.


En brottsutövare kan ha vilselett offret gällande villkoren för en verksamhet, och offret inser inte att hen blir föremål för utnyttjande när hen till exempel reser till någon annan stat.


Senare kan det framgå att verksamheten är något helt annat. Ett modellavtal kan också vara utnyttjande inom sexindustrin. En utlovad bra arbetsplats kan visa sig vara tvångsarbete vid en klädfabrik.


Det som är betydande är dock att offret inte kan lösgöra sig från sin situation utan några allvarliga påföljder.

Utnyttjande ger upphov till långvariga följder för offret

Utnyttjande som har pågått länge och begränsande av friheten kan för offret ge upphov till olika fysiska, psykiska, sociala och ekonomiska problem.


Taustalla-on-itkuaOffret kan lida av posttraumatisk stressyndrom (PTSD) eller andra störningar i den mentala hälsan. Offrets fysiska hälsa kan på grund av utnyttjandet ha lidit på grund av exempelvis tungt fysiskt arbete eller som en följd av misshandel. En sexuellt utnyttjad person kan dessutom lida av olika problem som anknyter till den sexuella hälsan.


Offret kan ha blivit socialt isolerat från sin gemenskap och sina släktingar. Hen kan som människohandelsoffer eller för att klara sig bli tvungen att handla på olika sätt som hens egen gemenskap inte godkänner. Ett offer kan också till följd av utnyttjande ha förlorat sina tillgångar och sin egendom och blivit skuldsatt.