Fin Swe Eng

Människohandel globalt

Människohandel är ett globalt fenomen med många olika uttrycksformer. Fenomenets faktiska omfattning är dock väldigt svårt att uppskatta, och därför varierar uppskattningarna om antalet människohandelsoffer från tiotusentals till miljoner.

Taustalla-on-itkuaTill exempel enligt FN:s rapport från 2016 var det globala antalet identifierade människohandelsoffer 63 251, medan Internationella arbetsorganisationen ILO:s uppskattning var att det globala antalet människohandelsoffer år 2016 var över 40 miljoner. Flertalet av dessa var tvingade till äktenskap eller var offer för utnyttjande av arbetskraft.

Ungefär 60 procent är gränsöverskridande brottslighet

Utöver drog- och vapenhandel har människohandel uppskattats vara en av de mest inkomstbringande formerna av organiserad brottslighet i världen. Det är dock viktigt att komma ihåg att människohandel inte på långa vägar alltid förknippas med organiserad brottslighet. Människohandel är inte heller nödvändigtvis gränsöverskridande brottslighet, utan kan lika väl vara nationell brottslighet.

Enligt FN:s rapport är globalt sett merparten av människohandeln gränsöverskridande brottslighet. Ungefär 40 procent av människohandel sker inom staternas gränser.

Ström av människohandelsoffer från fattiga områden till rika

Offren för människohandel strömmar för det mesta från fattigare områden till rikare, eftersom vinsterna från den brottsliga verksamheten är naturligtvis större på de rikare områdena.

Människohandel som sker inom staternas gränser riktas vanligtvis från landsbygden till städer. I gränsöverskridande människohandel är ursprungsländerna däremot vanligen relativt fattiga länder som ofta har en låg utbildningsnivå. Där blir invånarna lätt lockade att flytta utomlands med hopp om en bättre framtid.

Klädindustri, gruvindustri, nöthandel...

ihmiskauppaa-vaateteollisuudessa-mekkoja-rekilläMänniskohandel har också avslöjats i produktionskedjorna för flera vardagliga produkter som används i Finland. Särskilt textilindustrin som producerar billiga kläder är känd som en bransch där det ständigt avslöjas förhållanden som kan jämföras med människohandel och även slaveri. Arbetsförhållandena på bomullsåkrarna och klädfabrikerna är ofta väldigt dåliga.

Guld, diamanter och glimmer, ett mineral som används till exempel som glansfärg i kosmetikprodukter, som ofta bryts under förhållanden som uppfyller kännetecknen för människohandel. Utnyttjandet av barnarbetskraft är vanligt vid bland annat glimmerbrytning.

Inom matproduktionen är till exempel räkor som produceras i Thailand, en del sydostasiatiska fiskerinäringsprodukter samt västafrikansk choklad och cashewnötter sådana produkter som sannolikt i något skede har passerat genom händerna av offer för människohandel. I medelhavsregionens stora växthus är arbetsförhållandena ibland jämförbara med tvångsarbete.

Du kan läsa mera om människohandel inom produktionskedjorna till exempel på webbplatsen för Anti-Slavery International (på engelska).

Konflikter föder människohandel

Det har visat sig att även olika slags konflikter skapar en god jordmån för människohandel, och att det finns ett tydligt samband mellan flyktingströmmar och människohandel. Flyktingar befinner sig i en särskilt utsatt ställning på grund av sin livssituation, och därför är de också högst utsatta för människohandel eller liknande exploatering under sin flykt.

Beväpnade grupper kan också till exempel tvångsrekrytera barnsoldater eller tvinga kvinnor och flickor att gifta sig med krigare i konfliktområden.

Merparten av offren är kvinnor

Enligt internationella uppskattningar är människohandel för sexuellt utnyttjande och människohandel för utnyttjande av arbetskraft globalt de klart vanligaste formerna av människohandel. Andra former av människohandel är till exempel tvångsäktenskap, tvingande till brottslighet eller tiggeri samt organhandel.

sandaalit-ja-kengätEnligt uppskattningar är merparten personer som fallit offer för människohandel kvinnor. Därutöver har ungefär en fjärdedel av offren uppskattats vara barn, varav merparten flickor. Kvinnor verkar alltså vara särskilt utsatta för människohandel eller liknande exploatering.

Andelen män bland offren har dock enligt FN:s uppskattning ökat med nästan tio procentenheter efter år 2004.