Fin Swe Eng

Europeiska institutet för kriminalpolitik (HEUNI)

Europeiska institutet för kriminalpolitik (HEUNI), verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, grundades 1981 genom ett avtal mellan Finland och FN. HEUNI är en självständig inrättning inom justitieministeriets förvaltningsområde. HEUNI är också en del av samarbetsnätverket av instituter som stöder FN:s kriminalpolitiska arbete.

profiili-oikeaHEUNI arrangerar seminarier och sakkunnigmöten samt driver forsknings- och publikationsverksamhet. Institutets mest centrala verksamhet är producerandet av forskningsdata som stöd för en rationell kriminalpolitik. HEUNI har undersökt människohandel och dess olika former i över tio år. Under de senaste åren har HEUNI också utvecklat olika verksamhetsmodeller mot människohandel och redskap för förebyggande av fenomenet.

HEUNI samarbetar omfattande både i Finland och internationellt med olika myndigheter, lokala aktörer och icke-statliga organisationer. I frågor kring människohandel samarbetar HEUNI aktivt med de olika aktörerna genom att delta i seminarier, hålla föredrag och arrangera utbildningar om människohandel samt genom att vara medlem i samarbetsnätverket mot människohandel och i organisationsnätverket. De senaste åren har HEUNI gjort pragmatisk forskning särskilt om arbetsrelaterad människohandel, hjälpandet av människohandelsoffer och kopplingen mellan människohandel och skenäktenskap. Därutöver samarbetar HEUNI med företag och andra aktörer för att förebygga exploatering och människohandel som förekommer inom företagsverksamhet och underleveranskedjor.

HEUNIs forskning i människohandel

Nedan listas de HEUNIs publikationer som är mest relevanta med hänsyn till människohandel. Full lista över publikationer på HEUNIs webbplats.