Fin Swe Eng

Arbetet mot människohandel i Finland

I Finland arbetar många aktörer mot människohandel. Dessa omfattar allt mellan statliga aktörer och kommuner, fackförbund och organisationer. På denna webbplats ges en kortfattad presentation av de centrala aktörerna.


Ett effektivt arbete mot människohandel kräver ett fungerande och konfidentiellt samarbete mellan olika aktörer.

Också du kan ha en roll i arbetet mot människohandel

Genom att utvidga dina kunskaper om människohandel kan du lägga märke till tecken som tyder på människohandel eller identifiera ett eventuellt människohandelsoffer.


Observera att en brottsutredning åligger förundersökningsmyndigheten. Brott ska aldrig utredas på egen hand. Gör alltid en anmälan till polisen, om du lägger märke till verksamhet som tyder på människohandel. I akuta situationer ska du alltid ringa det allmänna nödnumret 112.


Fundera över om det är möjligt och tryggt för dig att med en person tala om att söka hjälp, om du misstänker att du stött på ett människohandelsoffer. Hjälpsystemet för människohandelns offer tillhandahåller handledning och rådgivning för dessa situationer.