Fin Swe Eng

Vad är människohandel?

Människohandel är en allvarlig form av brott mot individens frihet och ett människorättsbrott. I detta försätter brottsutövaren sitt offer i en underkastad ställning och utnyttjar hen för att på detta sätt uppnå ekonomisk eller annan nytta. Offrets frihet att fatta beslut om sitt eget liv och sina aktiviteter begränsas.


Bland annat följande former av människohandel förekommer:mies-hitsaa


  •  människohandel som anknyter till sexuellt utnyttjande, till exempel tvingande till prostitution eller utnyttjande inom sexindustrin

  • människohandel som anknyter till utnyttjande av arbetskraft och tvångsarbete

  • tvingande till äktenskap eller adoption

  • tvingande till tiggeri eller brottslighet

  • handel med människoorgan och -vävnader


I Finland har människohandel kriminaliserats i 25 kap. 3 och 3 a § i strafflagen. Lagstiftning om hjälp för människohandelsoffer finns i 4 kap. i den så kallade mottagningslagen.


Finland förpliktas också av vissa internationella förordningar om människohandel.

Det finns många olika typer av människohandelsbrottslighet

Passi-ja-lentolippuI människohandel kan det finnas en eller flera gärningsmän. Det kan vara fråga om verksamhet som bedrivs av en internationell eller lokal organiserad kriminell grupp, mindre nätverk eller till exempel en enskild arbetsgivare eller offrets familjemedlemmar.


Ett människohandelsoffer kan transporteras till någon annan stat för utnyttjande eller också kan hela händelsekedjan från värvning till utnyttjande äga rum inom en enda stat. Viktimisering inom människohandel kan således ske till exempel i den egna hemstaden eller genom internet.

Människohandel är i allmänhet utnyttjande som pågår en lång tid

I människohandel utnyttjar gärningsmannen offrets sårbarhet eller svaga ställning. Också genom bedragande (vilseledande) kan ett offer bli föremål för utnyttjande.


Människohandel sker i allmänhet inte dagtid, utan den kan också tidsmässigt vara en lång process där offret småningom blir underställt gärningsmannens bestämmanderätt. Ju längre utnyttjandet pågår, desto svårare blir det för offret att lösgöra sig från situationen utan utomstående hjälp.


Det är ett brott att inom människohandel viktimisera en minderårig person, även om hen hela tiden varit villig att gå med på att handla på det sätt som krävs.