Fin Swe Eng

Hjälpsystemet för offer för människohandel

Hjälpsystemet för offer för människohandel är en myndighet vars uppgift är att hjälpa personer som eventuellt blivit offer för människohandel, deras minderåriga barn samt personer som medverkar i utredningen av människohandelsbrott. Bland annat finländska och utländska medborgare som vistas i Finland kan få hjälp.

Hjälpsystemets verksamhet grundar sig på lagen och tillhandahåller för sina kunder lagstadgade tjänster som de har rätt till. Principen för hjälpen är att offret står i fokus, med andra ord måste ett människohandelsoffer alltid få hjälp. Hjälpsystemet verkar i hela Finland och har hjälpt människohandelsoffer alltsedan 2006.

Hjälpsystemet hjälper, ger råd och utbildning

Hjälpsystemet är också ett nationellt kompetenscenter för hjälp för människohandelsoffer. sosiaalityöntekijän-tapaaminenCentret ger myndigheter och andra parter som deltar i arbetet mot människohandel utbildning om människohandel samt identifiering av och hjälp för offer.

Hjälpsystemet har en informationstelefon som fungerar dygnet runt på numret 029 54 63 177 och till vilken eventuella människohandelsoffer, myndigheter, tredje sektorns aktörer, medier samt privata medborgare kan ringa. På denna telefon ges information, handledning och samtalshjälp.

I brådskande fall kan ett eventuellt människohandelsoffer inkluderas i hjälpåtgärderna redan på basis av ett samtal. Man kan också ta kontakt anonymt, och samtalet förbinder inte uppringaren till något som helst. Alla samtal behandlas konfidentiellt.

Redan hundratals offer har fått hjälp

Vid utgången av 2017 hade hjälpsystemet haft 630 kunder. Dessutom omfattas minderåriga barn som står under kundernas vårdnad av hjälpsystemets tjänster.

Toiveikkaat-naiset-vapautuneet-ihmiskaupastaAntalet kunder hos hjälpsystemet har ökat år för år. En orsak till detta är att man lärt sig identifiera eventuella människohandelsoffer och effektivera hänvisningen av dessa till parter som tillhandahåller hjälp.

Vid utgången av 2017 anlitades hjälpsystemets tjänster av 322 personer, inklusive minderåriga barn som står under kundernas vårdnad. Av dem har 34 som minderåriga blivit hjälpsystemets kunder.

Hjälp för alla nationaliteter

Hjälpsystemet ordnar under inrikesministeriet och verkar vid förläggningen i Joutseno. I början av 2017 integrerades hjälpsystemet i Migrationsverket. Detta kan kännas förbryllande då man vet att hjälpsystemet har till uppgift att hjälpa både finländare och utlänningar i samma utsträckning.

Orsaken till att hjälpsystemet har placerats vid förläggningen och senare vid Migrationsverket är på sätt och vis historisk. Vid beredningen av lagstiftningen om hjälp för människohandelsoffer i Finland i början av 2000-talet var den allmänna uppfattningen att människohandel är ett brott som endast och enbart berör utländska medborgare. Av denna anledning beslutade man också att ordna hjälp för offren genom två förläggningar för asylsökande.

toivoa-valoa-käsissä-miesRedan när de första stegen togs inom hjälpsystemet blev också finländska medborgare kunder. Man har lagt märke till att människohandeln inte på något sätt koncentreras eller begränsas till utländska medborgare, utan den kan också vara ett helt finländskt problem. Både offret och förövaren kan vara finländare.

Hjälpsystemet fattar inga beslut gällande ansökningar om uppehållstillstånd eller asyl, utan är en aktör som står utanför Migrationsverkets övriga verksamhet.

Hjälpsystemets verksamhetsställen i söder och norr

Hjälpsystemets huvudkontor finns vid förläggningen i Joutseno. Filialerna finns i Uleåborg och Helsingfors. Utifrån dessa verksamhetsställen ordnas tjänster för hjälpsystemets kunder i hela Finland. I allmänhet behöver kunderna inte besöka hjälpsystemets verksamhetsställen för att ut-rätta ärenden, utan tjänsterna ordnas på det ställe där kunden finns.

Hjälpsystemet kan självt ordna kundernas tjänster eller köpa tjänster från en offentlig eller privat aktör. För människohandelsoffer som har en hemkommun i Finland ordnas tjänsterna av hemkommunen. I detta fall samarbetar hjälpsystemet med hemkommunen.

Kunderna har olika typer av inkvartering i hela Finland

Förläggningarna är inte automatiskt inkvarteringsställen för hjälpsystemets kunder, trots att kontoren finns vid förläggningarna i Uleåborg och Joutseno. nainen-avain-kädessäEndast de kunder som är asylsökande inkvarteras huvudsakligen vid förläggningarna där de får tillgång till bastjänsterna.

Olika inkvarteringslösningar ordnas för hjälpsystemets kunder i hela Finland. Många bor i ett eget hem, för en del måste boendet ordnas och för vissa är situationen sådan att det krävs inkvartering i ett skyddshem. Huvudsaken är att kunden har ett tryggt boende.