Fin Swe Eng

Hemkommunens roll då det gäller att hjälpa ett människohandelsoffer

Enligt lagen om hemkommun svarar ett offers hemkommun för att organisera hjälpåtgärderna, om offret som har inkluderats i hjälpsystemet i Finland har en hemkommun som avses i lagen om hemkommun. Hjälpsystemet ger konsultationer till hemkommunen som kan ansöka om ersättning för särskilda tjänster för offret från staten.

Ett kundförhållande med hjälpsystemet förpliktar hemkommunen att ordna hjälpåtgärderna

sosiaalityöntekijän-tapaaminen-toimistollaHjälpsystemet ordnar hjälpåtgärderna för offret, om ett offer som inkluderats i hjälpsystemet inte har sådan hemkommun i Finland som avses i lagen om hemkommun. Ett offer som aldrig haft ett uppehållstillstånd för Finland eller som inte har registrerat sin vistelse i Finland (EU-medborgare) eller i egenskap av asylsökande vistas i Finland har i allmänhet ingen hemkommun. En person som endast haft ett tillfälligt uppehållstillstånd (B) för Finland har eventuellt inte heller en hemkommun.

Enligt lagen om hemkommun svarar ett offers hemkommun för att organisera hjälpåtgärderna, om offret som har inkluderats i hjälpsystemet i Finland har en hemkommun som avses i lagen. I praktiken innebär det ett kundförhållande med socialväsendet i kommunen.

Hjälpsystemet ger för ett offer som inkluderats i hjälpsystemet handledning och hjälp gällande tillgången till tjänster kunden har rätt till, om kunden tills vidare inte har tillgång till tjänsterna som tillhandahålls av kommunen och myndigheterna i kommunen tills vidare inte har några uppgifter om hen. Hjälpsystemet verkar således enligt principen om ett enda serviceställe: genom detta ordnas de tjänster för offret som hen i egenskap av människohandelsoffer har rätt till.

Också i fråga om en person som har en hemkommun fattar hjälpsystemet ett beslut om inkluderande i hjälpsystemet samt om avslutande av ett kundförhållande med hjälpsystemet.

Ge akt på hur du handlar när din kund är en kund i hjälpsystemet för människohandelns offer. Det finns separata anvisningar om möte och verksamhet med ett offer. Anvisningarna är till hjälp då det gäller hur du handlar när din kund är en kund i hjälpsystemet för människohandelns offer.