Fin Swe Eng

Hänvisning av ett människohandelsoffer till hjälpsystemet

Om du har träffat ett eventuellt människohandelsoffer som behöver hjälp, kan du kan du med stöd av följande anvisningar ge hen råd om hur hen ska gå tillväga. En myndighet, organisation eller till exempel en församlingsaktör kan ge ett förslag om att ett eventuellt människohandelsoffer ska inkluderas i hjälpsystemet.

tähtisadetikku-auringonnuosuOckså en enskild medborgare kan hjälpa ett offer med en ansökan om att bli kund hos hjälpsystemet.

Du behöver inte vara fullständigt säker på att en personen uttryckligen har fallit offer för människohandel.

Innan förslaget läggs fram kan du efter behov ta del av anvisningarna om möte med ett offer. Det finns separata anvisningar om möte med ett barnoffer.

1. Försäkra dig om samtycket

Försäkra dig om att ett eventuellt människohandelsoffer ger sitt samtycke till att man i hens ärende kontaktar hjälpsystemet. Utan ett samtycke får hjälpsystemet inte lämna ut specificerande uppgifter om offret, och utan ett samtycke kan ingen hänvisas till hjälpsystemet.

Ett eventuellt offer ska informeras om åtminstone tjänsterna som hjälpsystemet kan erbjuda. Hjälpsystemet gör ingen polisanmälan om personer som blir kunder i hjälpsystemet. Man kan alltså bli kund utan att behöva oroa sig för att bli anmäld till polisen. Man stöder dock kunden i att göra en polisanmälan. Om ingen anmälan görs, kan det eventuellt påverka längden på kundförhållandet.

Det är bra att ta reda på vad det skulle betyda för just den person som du har träffat att bli kund i hjälpsystemet. Du kan kontakta hjälpsystemet för att på allmän nivå diskutera ett eventuellt offers situation, utan att uppge offrets identitet, vistelseort eller andra specificerande uppgifter. Samtalet ger inte upphov till några följder för offret eller dig.

2. Ring till hjälpsystemets informationsnummer 02954 63 177

Med offrets samtycke ska du berätta om hens situation och varför du tror att hen fallit offer för människohandel. Hjälpsystemets medarbetare bedömer huruvida situationen är brådskande och ger råd om hur offret kan söka sig till hjälp.  

Hjälpsystemet kan efter behov ordna med tolkning till ett språk som offret förstår och diskutera med offret. I fråga om vissa språk finns det dock skäl att förbereda sig för att tolkning inte kan ordnas så snabbt.

I brådskande fall kan ett kundförhållande påbörjas genast under det första samtalet, om offret önskar det. En situation kan anses vara brådskande till exempel i det fall att

  • offret inte har något hem/någon inkvartering eller sökanden snabbt måste förflyttas till en trygg inkvartering från exempelvis en inkvartering som ordnats av offrets arbetsgivare.
  • det bedöms att offret eller hens barn utsätts för ett säkerhetshot.
  • offrets hälsotillstånd kräver omedelbara åtgärder.
  • offret är medellöst och har inte pengar för att köpa exempelvis mat.
I situationer där livet, hälsan eller säkerheten hotas ska man alltid ringa till det allmänna nödnumret 112.

Obs!
Om säkerheten för offret, hens närstående, andra personer som situationen be-rör eller personen som hjälper offret är allvarligt hotad, måste hjälpsystemet lämna ut till polisen sådana uppgifter som är nödvändiga för tryggandet av offrets och andra personers säkerhet och bedömningen av hotet.

3. Lämna en skriftlig ansökan, om situationen är brådskande

Ett förslag om att ett offer ska inkluderas i hjälpsystemet ska lämnas skriftligen, om det är fråga om en akut situation för offret. Hjälpsystemets anställda kan ge råd om hur förslaget ska läggas fram. Förslaget gäller att inkluderas i hjälpsystemet.

Förslaget kan läggas fram i fritt formulerad form eller också kan en färdig blankett användas. Denna finns här i PDF-format och i Wordformat. I blanketten finns också en sida för offrets samtycke samt information om vad det finns skäl för dig att berätta för offret om hjälpsystemet.

En separat blankett och separata anvisningar finns för förslag om att inkludera en minderårig i hjälpsystemet.

Det är viktigt att förslaget innehåller följande uppgifter:

  • Tillräckligt detaljerade personuppgifter om offret (personbeteckning/UMA-nummer/namn, födelsedatum och medborgarskap)
  • Uppgifter om hur offret kan kontaktas
  • En beskrivning av vad som har hänt: varför misstänker man att en person har fallit offer för människohandel
  • En beskrivning av hjälpbehovet: vilken typ av hjälp behöver offret? Har personen någon inkvartering? Pengar? Mat? Jurist? Fysiska eller psykiska sjukdomar eller besvär? Är hen utsatt för ett säkerhetshot?