Fin Swe Eng

Tilastot ja tilannekatsaukset

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä kerää tilastoja asiakkaistaan. Tilastot kerätään ja julkistetaan niin, ettei niistä voi tunnistaa ketään yksittäistä asiakasta tai asiakasryhmää. Auttamisjärjestelmän tilastot auttavat muodostamaan kokonaiskuvaa siitä, minkälaista ihmiskauppaa Suomessa on tunnistettu.

Tilastot sisältyvät vuosittain julkaistaviin auttamisjärjestelmän tilannekatsauksiin (vuosikatsaus), jotka julkaistaan yleensä tammikuussa. Suppeampi puolivuotiskatsaus julkaistaan heinäkuussa. Tilannekatsaukset ovat vuosien mittaan muuttaneet muotoaan, samoin tilastoitavat kokonaisuudet ovat vaihdelleet. Tältä sivulta voit ladata auttamisjärjestelmän tilannekatsauksia vuodesta 2013 alkaen. Tätä vanhempia tilastoja voit tarvittaessa tiedustella auttamisjärjestelmästä.

Vuosikatsaus 2018 - UUSI!
Puolivuotiskatsaus 1.1. - 30.6.2018

Vuosikatsaus 2017
Puolivuotiskatsaus 1.1. - 30.6.2017

Vuosikatsaus 2016
Puolivuotiskatsaus 1.1. - 30.6.2016

Vuosikatsaus 2015
Puolivuotiskatsaus 1.1. - 30.6.2015

Vuosikatsaus 2014

Vuosikatsaus 2013
Puolivuotiskatsaus 1.1. - 30.6.2013

Katsauksia muilla kielillä

Englanti:
Semiannual Review 1.1. - 30.6.2018
Annual Review 2017
Annual Review 2016
Annual Review 2015

Ruotsi:
Halvårsöversikt 1.1. - 30.6.2018

Lehdistötiedotteet / Pressmeddelanden / Press releases

17.1.2019 LEHDISTÖTIEDOTE: Ennätysmäärä ihmiskaupan uhreja ohjattu avun piiriin - Suomessa useita seksikaupan uhreja


17.1.2019 PRESS RELEASE: Record number of victims of human trafficking have been referred to Assistance – several sex trafficking victims in Finland

17.1.2019 PRESSMEDDELANDE: Rekordstort antal offer för människohandel har hänvisats till hjälp – flera offer för människohandel i Finland
30.7.2018 Lehdistötiedote: Useita seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan uhreja tunnistettu Suomessa


30.7.2018 Press release: Several victims of sex trafficking identified in Finland


30.7.2018 Pressmeddelande: Flera offer för människohandel för sexuellt utnyttjande har identifierats i Finland
26.9.2017 Lehdistötiedote: IHME-hanke pyrkii vahvistamaan ihmiskaupan vastaisen työn osaamista suomessa


26.9.2017 Press release: IHME project aims to strengthen expertise in anti-human trafficking work in Finland