Fin Swe Eng

Uhrien tunnistaminen on ensisijaisen tärkeää

Ihmiskaupan vastaisen toiminnan keskeisin haaste on ihmiskaupan uhrien tunnistaminen.
parrakas-mies-selin
Tunnistettujen uhrien vähäiseen lukumäärään vaikuttaa etenkin se, että ihmiskauppa on piilorikollisuutta. Sekä tekijät että uhrit pyrkivät pysyttelemään viranomaisilta piilossa. Uhrit saattavat pelätä rikoksentekijöiden kostotoimenpiteitä ja suhtautua epäluuloisesti viranomaisiin. Kynnys hakea apua voi olla korkea myös siksi, etteivät uhrit tunne oikeuksiaan.

Toisinaan uhrit ovat itse osallistuneet rikolliseen tai yhteiskunnassa epätoivottuun toimintaan, ja he pelkäävät tulevansa rangaistuiksi ja/tai maasta poistetuiksi. Myös tekijöiden uhreihinsa ja heidän omaisiinsa kohdistama väkivallan uhka estää uhreja ottamasta yhteyttä viranomaisiin. Viranomaisten tietoon tulleet ja ihmiskaupaksi tunnistetut tapaukset ovatkin todennäköisesti vain pieni osa koko ihmiskauppailmiöstä.

Jos uhreja ei tunnisteta, heitä ei voida auttaa

Usein ihmiskauppa saatetaan myös sekoittaa läheisilmiöihinsä ja uhreja kohdellaan pikemmin laittomina maahantulijoina, salakuljetettuina siirtolaisina, pikkurikollisina, prostituoituina tai luvattomina työntekijöinä kuin hyväksikäyttöä kohdanneina ihmiskaupan uhreina.

nainen-hupparissaTunnistamatta jääminen voi johtaa uhrin rankaisemiseen laittomaan toimintaan osallistumisesta tai esimerkiksi laittomasta maahantulosta. Se voi johtaa myös mahdollisen ihmiskaupan uhrin maasta poistamiseen, hyväksikäytön jatkumiseen ja/tai uudelleen uhriksi joutumiseen. Puutteet uhrien tunnistamisessa heijastuvat kielteisesti myös rikostorjuntaan ja muun ihmiskaupan vastaisen toiminnan onnistumismahdollisuuksiin.

Asianmukaisella tunnistamisella on ihmiskaupan uhrien kannalta ratkaiseva merkitys. Jos ihmiskaupan uhreja ei tunnisteta, heidän lainmukaiset oikeutensa apuun ja suojeluun eivät voi toteutua. Tunnistamattomat uhrit eivät ohjaudu heitä varten perustettuun auttamisjärjestelmään tai pääse osallisiksi muistakaan oikeuksistaan, kuten oikeudestaan jäädä maahan ihmiskaupan uhreina.

Ihmiskaupan uhrien tunnistamiseen on olemassa yleisiä tunnusmerkkejä, jota käytetään myös Suomessa tehtävässä ihmiskaupan vastaisessa työssä.