Swe Eng

ВЪН ОТ ЗАДЪНЕНАТА УЛИЦА – ПОМОЩ ЗА ЖЕРТВИТЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА

Трафикът на хора е сериозно престъпление. Става въпрос за контрола и експлоатацията на друго лице. Това може да бъде направено чрез заблуждаване, натиск, заплашване, изнудване или използване на слабостта или уязвимостта на другият за получаване на финансови или други ползи. Наред с други неща, използвайки тези средства човек може да действува противно на волята си, например:

 • да продава секс
 • да работи при лоши условия
 • да краде
 • да проси
 • да се омъжи
Престъплението свързано с трафик на хора често не е само едно събитие, а верига от събития, които могат да продължат с години. Възможността жертва на трафик на хора да напусне или да се противопостави на насилниците често е много малка, без никаква външна помощ.

Дали аз съм евентуално жертва на трафик на хора?

Идентифицирането на трафика на хора може да е трудно и жертвата не винаги знае, че е бил/а жертва на трафик. Вижте идентифицирате ли се по следните въпроси. Ако отговорите "да" на едно или повече места, възможно е да сте били подложени на подобие на трафик на хора

 • Някой заставя ли Ви да направите нещо, което не бихте искали да правите?
 • Ако имате зависимост от вещества, използува ли някой злоупотребата Ви с наркотични вещества, за да направите нещо, което не искате да правите ?
 • Използува ли някой незаконното Ви пребиваване в  страната, за да Ви накара да направите неща, които не бихте искали да правите ?
 • Дали някой се възползва от бездомността Ви или от бедността Ви, за да Ви накара да правите неща, които не бихте искали да правите?
 • Заплашва ли Ви някой да Ви  разкрие пред властите, ако не сте съгласни с неговите искания?
 • Дали някой Ви заплашва да Ви засрами пред семейството Ви, пред вашите приятели, ако не сте съгласни с неговите искания?
 • Дали имате дълг към човек, който Ви упражнява натиск да действувате против своята воля?
 • Дали някой Ви е заплашил Вас или вашите близки?
 • Страхувате ли се за безопасността на Вас или на вашите близки?
 • Дали на Вас са Ви платили твърде малко заплата или изобщо не са Ви платили заплата, но не можете да направите нищо по случая?
 • Забранено ли Ви е да говорите за вашите дела или да потърсите помощ?
 • Дали се ограничава свободното Ви движение или можете да се движите само под контрола на някой друг?
 • Смятате ли, че няма изход от вашата ситуация?

Жертвата на трафик на хора има право да помощ

Жертва на трафик на хора има право на помощ и услуги. Тези услуги включват:

 • Безопасно настаняване
 • Здравни услуги
 • Социални услуги
 • Социална помощ или парична помощ от приемен център
 • Правни съвети и законна правна помощ
 • Преводачески устни и писмени услуги
 • Консултация и съвети за решаване на вашето положение
 • Доброволно подпомогнато завръщане в родината си, ако искате да се върнете
 • Съвети и насоки за кандидатстване за разрешение за пребиваване
 • Помощ при правене на съобщение за престъпление и при наказателно производство
Помощта се предоставя при нисък праг, така че не е нужно да сте сигурни, че сте станали жертва на трафик. Помощ се предоставя независимо от вашата националност, възраст, пол, сексуална ориентация, вяра или политически възгледи. Можете също така да получите помощ ако:

 • първоначално сами сте попаднали доброволно във вашето положение
 • извършили сте престъпления
 • били сте незаконно в страната

На Вас може да Ви се помогне само, ако поискате помощ.

Във Финландия жертвите на трафик на хора се подпомагат от система за подпомагане на жертви на трафик на хора, която е държавна служба. Помощната система има денонощен телефонен номер, който можете да използвате, за да комуникирате и да разкажете за ситуацията и вашите нужди. Телефонният номер е:

+358 (0)2 954 63 177

Контактът не Ви принуждава да приемате услуги, но можете да говорите със системата за помощ за това, каква помощ на Вас Ви е нужна. Можете също така да се свържете с помощната система  чрез уеб формуляр.

Помощ на жертвите на трафик на хора предлагат организации, които се борят против трафика на хора. Организациите предлагат услуги с ниски прагове на жертви на трафик на хора.
Смело се свържете с нас. Ние ще Ви помогнем.