Fin Swe Eng

Valtioneuvoston ihmiskauppa-asioiden koordinaatio

Ihmiskaupan vastaista työtä, erityisesti lainsäädäntöä ja sen toteutumista käytännön tasolla, koordinoidaan Suomessa valtioneuvoston tasolla. 


Valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaatiorakenteeseen kuuluu sen toimintaa ohjaavien sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon ministerityöryhmän ja kansliapäällikkökokouksen lisäksi


  • valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen toiminnan yhteensovittamissihteeristö ja
  • valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen toiminnan verkosto

Koordinaatiorakenne on tarpeellinen väline ihmiskaupan vastaisen toiminnan tehostamiseksi.


Valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen toiminnan yhteensovittamissihteeristössä on edustus kaikista keskeisistä ihmiskaupan vastaista työtä tekevistä ministeriöistä.  Sen puheenjohtajana toimii valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaattori. Sihteeristö kuulee työssään kulloisenkin tarpeen mukaan myös asiantuntijoita kuten esimerkiksi kansallista ihmiskaupparaportoijaa. Valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisessa verkostossa on kattava edustus viranomaisista ja järjestökentästä sekä työmarkkinajärjestöistä.

Ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaattori

Koordinaatiosta on vastuussa ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaattori. Vuonna 2014 perustetussa virassa virkaa tekevänä koordinaattorina toimii ylitarkastaja Mirkka Mykkänen.


Koordinaattori on sijoitettuna sisäministeriön poliisiosastolle. Hän sovittaa yhteen poikkihallinnollisia ihmiskaupan torjuntaan liittyviä asioita sekä osallistuu ihmiskauppaan liittyvään kansainväliseen yhteistyöhön. Koordinaattori vastaa valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen verkoston toiminnan organisoinnista ja osallistuu myös kansalaisjärjestöjen ihmiskaupan vastaisen verkoston kokouksiin.


Yksi keskeisistä koordinaattorin tehtävistä on johtaa valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen toimintaohjelman rakentamista. Toimintaohjelmassa määritetään painopistealueet Suomessa tehtävälle ihmiskaupan vastaiselle työlle. Vuosien 2016–2017 toimintaohjelma on saatavissa sisäministeriön sivuilta. Vuoden 2018 toimintaohjelma ei ole vielä valmistunut.

Tehtäviensä lisäksi ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaattori on usein jäsen valtioneuvoston ihmiskaupan vastaiseen toimintaohjelmaan liittyvien hankkeiden ohjausryhmissä. Koordinaattori istuu muun muassa IHME-hankkeen ohjausryhmässä, jossa mm. kehitetään ihmiskauppakoulutusta esitutkintaviranomaisille.