Fin Swe Eng

Yhdistyneiden kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI)

Yhdistyneiden kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI) perustettiin Suomen valtion ja Yhdistyneiden kansakuntien välisellä sopimuksella vuonna 1981. HEUNI toimii itsenäisenä yksikkönä oikeusministeriön alaisuudessa. HEUNI on myös osa YK:n kriminaalipoliittista työtä tukevien instituuttien yhteistyöverkostoa.
profiili-oikea
HEUNI järjestää seminaareja ja asiantuntijatapaamisia, sekä harjoittaa tutkimus- ja julkaisutoimintaa. Toiminnan keskiössä on tuottaa tutkittua tietoa rationaalisen kriminaalipolitiikan tueksi. Viimeisten yli kymmenen vuoden ajan HEUNI on tutkinut ihmiskauppaa ja sen eri muotoja.  HEUNI on viime vuosina myös kehittänyt erilaisia ihmiskaupan vastaisia toimintamalleja ja työkaluja ilmiön ennaltaehkäisemiseksi.

HEUNI tekee laaja-alaisesti yhteistyötä Suomessa sekä kansainvälisesti eri viranomaisten, paikallistoimijoiden ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Ihmiskauppakysymyksissä HEUNI tekee aktiivisesti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa osallistumalla seminaareihin, esitelmöimällä ja kouluttamalla ihmiskaupasta ja olemalla ihmiskaupan vastaisen yhteistyöverkoston sekä järjestöverkoston jäsen. Viime vuosina HEUNI on tehnyt käytännönläheistä tutkimusta erityisesti työperäisestä ihmiskaupasta, ihmiskaupan uhrien auttamisesta sekä ihmiskaupan ja lumeavioliittojen välisestä yhteydestä. Lisäksi HEUNI tekee yhteistyötä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa ehkäistäkseen yritystoiminnassa ja alihankintaketjuissa esiintyvää hyväksikäyttöä ja ihmiskauppaa.

Heunin tutkimuksia ihmiskaupasta

Alle on listattu ihmiskauppatematiikan kannalta keskeisimpiä Heunin tutkimuksia. Täysi lista tutkimuksista  Heunin kotisivuilta.