Fin Swe Eng

Ihmiskaupan uhri ja hyväksikäyttö

Rikoksentekijä valitsee tavallisesti uhrikseen henkilön, jonka aistii olevan heikossa tai haavoittuvassa asemassa. Tätä kutsutaan myös turvattomaksi tilaksi. Muun muassa:

 • vakava sairausNuori-mies-rikollisuuteen-pakotettu
 • asunnottomuus
 • ulkomaalaisuus
 • pakolaisuus
 • laiton oleskelu toisessa valtiossa
 • köyhyys
 • alaikäisyys
 • alhainen koulutustaso tai kouluttamattomuus
 • päihderiippuvuus
 • mielenterveyden ongelmat ja aiemmat traumaattiset kokemukset, tai
 • yhteiskunnassa syrjittyyn tai halveksittuun ryhmään kuuluminen

voivat altistaa henkilön hyväksikäytölle.

Uhrin suostumuksella hyväksikäyttöön ei aina ole merkitystä

Uhri on saattanut alun perin suostua vaikkapa toimimaan paritettuna tai tekemään työtä huonoilla ehdoilla. Vähitellen uhrin ja rikoksentekijän välinen valtasuhde kuitenkin muuttuu, eikä uhri enää pääsekään irtautumaan tilanteestaan.


Nina- kotiapulainenUhrin haavoittuvaa asemaa on voitu käyttää hyväksi hänen suostuttelemisekseen esimerkiksi työntekoon äärimmäisen huonoissa olosuhteissa tietäen, ettei uhrilla olisi muutakaan vaihtoehtoa tienata edes alkeellista elantoa.


Alaikäisen henkilön saattaminen ihmiskaupan uhriksi on rikos, vaikka uhri olisi koko ajan ollut suostuvainen toimimaan häneltä vaaditulla tavalla.

Uhri on voinut tulla huijatuksi

Myös erehdyttäminen tai uhrin oman erehdyksen hyväksikäyttäminen on yksi keinoista, jolla ihminen voidaan alistaa hyväksikäytön kohteeksi.


Rikoksentekijä on saattanut harhaanjohtaa uhria toiminnan ehdoista, eikä uhri vielä esimerkiksi toiseen valtioon matkustaessaan tiedä joutuvansa hyväksikäytön kohteeksi.


Myöhemmin toiminta voi paljastua joksikin aivan muuksi. Mallisopimus voikin olla hyväksikäyttöä seksiteollisuudessa. Luvattu hyvä työpaikka voi paljastua pakkotyöksi vaatetehtaassa.


Merkittävää kuitenkin on, ettei uhri pysty irtautumaan tilanteestaan ilman vakavia seuraamuksia.

Hyväksikäytöllä on uhrille kauaskantoiset seuraukset

Pitkään jatkunut hyväksikäyttö ja vapauden rajoittaminen voivat aiheuttaa uhrille erilaisia fyysisiä, psyykkisiä, sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia.


Uhri saattaa kärsiä traumaperäisestä stressihäiriöstä (PTSD) tai muista mielenterveyden häiriöistä.Taustalla-on-itkua Uhrin fyysinen terveys on saattanut hyväksikäytön vuoksi kärsiä esimerkiksi raskaan ruumiillisen työn tai pahoinpitelyiden seurauksena. Seksuaalisesti hyväksikäytetty henkilö voi lisäksi kärsiä erilaisista seksuaaliseen terveyteen liittyvistä ongelmista.


Uhri on voinut joutua sosiaalisesti eristetyksi yhteisöstään ja sukulaisistaan. Hän on saattanut ihmiskaupan uhrina tai siitä selviytyäkseen joutua toimimaan tavoilla, joita hänen oma yhteisönsä ei hyväksy. Uhri on saattanut hyväksikäytön seurauksena myös menettää varallisuutensa ja omaisuutensa ja velkaantua.