Ajankohtaista

17.6.2018 16.46

Tervetuloa uudistetulle ihmiskauppa.fi -sivustolle!


Ihmiskauppa.fi -sivut on uudistettu kevään 2018 aikana palvelemaan paremmin Suomessa tehtä-vää ihmiskaupan vastaista työtä ja mahdollisia ihmiskaupan uhreja. Keskeiset sivuston uudistukset koskevat sivuston graafisen ilmeen uudistamista, käyttöliittymän selkeyttämistä ja sisältöjen uudistamista.

Toiveikas-nainen-kurottaa-kohti-aurinkoaSivusto on siirtynyt vanhasta punaharmaasta ilmeestä pehmeämpään ja lähestyttävämpään ulko-asuun, jonka tarkoituksena on ollut tuoda sivusto 2000-luvulta 2018-luvulle. Graafisella ilmeellä ja uudella valikkorakenteella on pyritty selkeyttämään sivuston rakennetta ja tekemään siitä hel-pommin käytettävät. Sisältöpuolella aikaisempi osioiden jako uhrille/yleistä tietoa etsivälle on muutettu uusilla sivuilla niin, että ihmiskaupan uhrien auttajille on rakennettu oma osionsa. Osioon on koottu ohjeita muun muassa mahdollisen uhrin kohtaamisesta ja hänen tunnistamisestaan. Myös ihmiskauppailmiöstä kertovaa sivukokonaisuutta on täydennetty kattamaan laajemmin Suomessa tehtävää ihmiskaupan vastaista työtä.

Sivut toimivat kolmella kielellä, minkä lisäksi sivuston etusivulta löytyy mahdollisille ihmiskaupan uhreille lyhyet kieliversiot 14 eri kielellä. Sivuston uusia toiminnallisuuksia on muun muassa chat-toiminto, jonka avulla voi ottaa yhteyttä Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään. Chat otetaan käyttöön 3.7. Päivystys on tiistaisin, klo 13–15.

Tervetuloa tutustumaan sivustoon ja päivittämään ihmiskauppatietojasi! Mikäli haluat antaa sivuista palautetta, otamme sitä mieluusti vastaan palautelomakkeen kautta.

Ihmiskauppa.fi -sivujen uudistus on toteutettu osana auttamisjärjestelmän IHME-hanketta (Ihmis-kaupan vastaisen työn toimintamahdollisuuksien edistäminen Suomessa). Hanke saa rahoitusta Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden rahastosta (ISF-P).

isf rahastologoPalaa otsikoihin