Ajankohtaista

14.9.2018 9.20

Esitutkintaviranomaisia koulutetaan tunnistamaan ja tutkimaan ihmiskauppaa

Poliisi sekä Rajavartiolaitos saavat koulutusta ihmiskauppailmiöstä ja sen tutkimisesta. Kyseessä on laajamittaisin esitutkintaviranomaisille suunnattu ihmiskauppakoulutus Suomessa. Koulutuksilla tavoitetaan satoja esitutkintaviranomaisia, jotka työskentelevät sekä kentällä että esitutkinnassa. Auttamisjärjestelmä on keskeisessä roolissa koulutusten suunnittelussa ja järjestämisessä.

Koulutuksilla on tarkoitus syventää esitutkintaviranomaisten tietoisuutta ihmiskauppailmiöstä ja antaa keinoja ihmiskaupparikollisuuden tunnistamiseen ja torjumiseen. poliisiauto


Koulutukset kattavat kaikki Suomen 11 poliisilaitosta, neljä Rajavartiolaitoksen hallintoyksikköä ja Rajavartijan perus-, jatko- ja kadettikurssit. Ensimmäiset koulutukset järjestettiin Kaakkois-Suomen poliisille Kouvolassa 29–30.8.2018 ja ne jatkuvat seuraavaksi Pohjois-Suomessa. Koulutuksista on saatu hyvää palautetta ja moni koulutukseen osallistunut on todennut sen tulleen tarpeeseen.


Koulutukset järjestetään Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän hallinnoiman IHME-hankkeen (Ihmiskaupan vastaisen työn toimintamahdollisuuksien edistäminen Suomessa) puitteissa. Koulutukset on suunniteltu ja ne toteutetaan yhteistyössä Poliisihallituksen, Rajavartiolaitoksen, Poliisiammattikorkeakoulun ja Raja- ja merivartiokoulun kanssa syksyllä 2018 ja keväällä 2019.

Osaaminen ihmiskauppatutkinnoissa jakautunut epätasaisesti

Esitutkintaviranomaisten koulutukset koostuvat kahdesta toisiaan tukevasta kokonaisuudesta. Peruskoulutuksessa käydään läpi ihmiskauppailmiötä, sen muotoja, ihmiskaupan uhrin auttamista, uhrin kohtaamista ja tunnistamista. Koulutus on tarkoitettu esimerkiksi valvontatehtävissä oleville esitutkintaviranomaisille.


Syventävä koulutusosuus keskittyy ihmiskauppaan rikoksena ja siihen liittyvään esitutkintaan. Esitutkintakoulutuksessa käydään läpi muun muassa ihmiskaupparikosten erityispiirteitä, tutkinnassa huomioitavia ja sitä tukevia asioita - esimerkiksi paljastavan toiminnan merkitystä tutkinnalle ja uhrin suojeluun ja kuulemiseen liittyviä kysymyksiä. Esitutkintakoulutuksilla pyritään tavoittamaan laajalti eri tutkintahaaroihin erikoistuneita esitutkintaviranomaisia, jotka voivat olla työssään tekemisissä ihmiskaupan kanssa.


- Suomessa on jo poliisilaitoksia, joilla ihmiskauppatutkintoja tehdään menestyksekkäästi. Tietotaito ei kuitenkaan ole jakautunut tasaisesti ympäri Suomea. Lisäksi erityisesti kenttätyötä tekevien esitutkintaviranomaisten kykyä tunnistaa ihmiskauppa halutaan vahvistaa - sillä kentällä ne uhritkin ovat, kertoo IHME-hankkeen projektipäällikkö Veikko Mäkelä.


Koulutuksissa pyritään myös madaltamaan esitutkintaviranomaisen kynnystä ottaa yhteyttä toisella laitoksella työskenteleviin kollegoihin sekä muihin asiaa tunteviin toimijoihin, kun tutkinnassa tarvitaan tukea tai vinkkejä. Samalla pyritään lisäämään yhteistyötä esitutkintaviranomaisten ja muiden ihmiskaupan vastaisten toimijoiden, kuten auttamisjärjestelmän, kansallisena ihmiskaupparaportoijana toimivan Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston ja järjestöjen, välillä. 

Materiaalit jäävät esitutkintaviranomaisten käyttöön myös koulutusten jälkeen

Lähikoulutuksissa kouluttajina toimivat ihmiskaupan vastaisen työn asiantuntijat Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmästä sekä ihmiskauppatutkintoja tehneet asiantuntijapoliisit ja -rajavartijat. Koulutusten kesto on noin 3-4 tuntia kokonaisuutta kohden.


Koulutukset tulevat käytettäviksi myös poliisin ja Rajavartiolaitoksen Moodle-koulutusympäristöihin, joista ne ovat käytävissä työpaikkakoulutuksina ja itseopiskelumateriaaleina. Materiaalit jäävät esitutkintaviranomaisten käyttöön myös koulutusten jälkeen.


Ihmiskaupan vastaisen työn toimintamahdollisuuksien edistäminen Suomessa, IHME-hanke, saa tukea Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden rahastosta (ISF-P).

ISFP_fi_v_jpg


Lisätietoja medialle


Projektipäällikkö Veikko Mäkelä

puh: 0295 463 171

s-posti: veikko.makela@migri.fi


Palaa otsikoihin