Ajankohtaista

22.11.2018 13.43

Auttamisjärjestelmällä ei ole ilmoitusvelvollisuutta

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä ei ilmoita uusista asiakkaistaan poliisille. Auttamisjärjestelmän asiakkaaksi voi siis päästä ilman, että asiasta menee tietoa poliisille. Auttamistoimien saaminen ei myöskään edellytä, että asiakas itse tekisi rikosilmoitusta.

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmällä on arvioitu olevan velvollisuus heinäkuusta 2015 alkaen ilmoittaa poliisille kaikista henkilöistä, jotka otetaan auttamisjärjestelmän asiakkaaksi. Auttamisjärjestelmä kuitenkin katsoo, että lakia voi ja tulee tulkita niin, ettei automaattista ilmoitusvelvollisuutta ole. nainen-talvella

Kun automaattista ja oma-aloitteista ilmoitusvelvollisuutta poliisille ei ole, voi erityisen pelokkaiden henkilöiden kynnys hakeutua auttamisjärjestelmään olla matalampi. Ihmiskaupan uhreja auttavien järjestöjen tietoon on vuoden 2018 aikana tullut noin 20 mahdollista ihmiskaupan uhria, jotka eivät ole halunneet hakeutua auttamisjärjestelmän palveluihin. Luku voi olla arvioitua hieman suurempikin.

Suurimpana syynä sille, ettei viranomaisavun piiriin ole haluttu hakeutua on mainittu se, että auttamisjärjestelmä on ilmoittanut asiakkaaksi ottamistaan henkilöistä poliisille. Myös auttamisjärjestelmä on kohdannut työssään mahdollisia ihmiskaupan uhreja, joille nimenomaan ilmoitusvelvollisuus on ollut esteenä auttamisjärjestelmään hakeutumiselle.

Nämä mahdolliset ihmiskaupan uhrit ja heihin liittyvät ihmiskaupparikokset eivät olisi koskaan tulleet poliisin tietoon. Auttamisjärjestelmän asiakkuus voisi mahdollistaa sen, että edes osa heistä kokisi olonsa niin vakaaksi ja turvalliseksi, että he uskaltaisivat tehdä rikosilmoituksen. esimerkki

Auttamisjärjestelmä tukee asiakkaitaan rikosilmoituksen tekemisessä ja suojaa asiakasta yhteistyössä poliisin kanssa, mikäli ilmoituksen tekeminen aiheuttaa uhrille turvauhan. Koska auttamisjärjestelmää koskevan lain mukaan asiakkuuden päättyminen on osittain riippuvainen rikosprosessista, on kuitenkin mahdollista, että joissakin tapauksissa rikosilmoituksen tekemättä jättäminen voi vaikuttaa asiakkuuden kestoon.

Vakavasta henkeen, terveyteen ja vapauteen kohdistuvasta uhasta tulee ilmoittaa

Jos uhriin, hänen läheisiinsä, muihin tilanteeseen liittyviin henkilöihin tai uhria auttavaan henkilöstöön kohdistuu vakava turvauhka, on auttamisjärjestelmän annettava poliisille välttämättömät tiedot uhrin ja muiden henkilöiden turvaamiseksi ja turvauhan arvioimiseksi. On poliisin tehtävä ja poliisin ammattiaitoa arvioida uhan vakavuutta ja pyrkiä ennaltaestämään se. Auttamisjärjestelmä huolehtii asiakkaidensa turvallisuudesta yhteistyössä poliisin kanssa.

Esityslomakkeet uusittu

Mahdollista ihmiskaupan uhria voi esittää auttamisjärjestelmän asiakkaaksi esityslomakkeella. Uudistetun esityslomakkeen löydät Materiaalipankista. Lomaketta ei ole välttämätöntä käyttää, mutta se helpottaa esityksen tekemistä. Mahdollinen ihmiskaupan uhri voi hakeutua auttamisjärjestelmän palveluihin myös itse ottamalla yhteyttä auttamisjärjestelmään.

Auttamisjärjestelmän toiminta perustuu lakiin kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta (746/2011) 4. lukuun.

Palaa otsikoihin