Ajankohtaista

7.11.2018 14.06

Auttamisjärjestelmä mukana Itämeren alueen ihmiskaupan vastaista työtä yhtenäistävässä hankkeessa

Itämeren neuvosto on aloittanut syyskuussa 2018 hankkeen, jonka tarkoitus on vahvistaa Itämeren alueen maiden yhteistyötä ihmiskaupan uhrien auttamisessa. Suomesta hanketta on mukana toteuttamassa Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä.

Itämeren neuvoston mukaan erityisesti siirtolaiset ovat vaarassa joutua ihmiskaupan uhreiksi ylittäessään valtioiden rajoja. Itämeren alueella ihmiskauppa näkyy uhrien kasvavassa lukumäärässä, vaikka hyväksikäyttö ei kuitenkaan läheskään aina johda tuomioihin.

Paving the Way for a Harmonized Operational Framework in the Baltic Sea Region (HOF BSR) -hankkeella on kaksi keskeistä tavoitetta:

  1.  Vahvistaa ihmiskaupan uhrien ohjausta avun piiriin Itämeren alueella ja sen ulkopuolella kehittämällä työkaluja ihmiskaupan uhrien auttamiseen.
  2. Lisätä tietoisuutta ihmiskaupasta tukemalla medioiden ihmiskaupparaportointia ja laatimalla lehdistölle käsikirjan ja ohjeita.
Tämän lisäksi hankkeessa pyritään laajentamaan ja vahvistamaan ihmiskaupan vastaisen työn verkostoa Itämeren alueen maiden ja Bulgarian, Romanian ja Ukrainan kanssa. Nämä kolme ovat keskeisiä Itämeren alueelle suuntautuvan ihmiskaupan lähtömaita.

Hanke kestää joulukuun 2019 loppuun asti. Tarkemmat tiedot hankkeesta löytyvät Itämeren neuvoston sivuilta.

Lisätietoja hankkeesta:

Joutsenon vastaanottokeskuksen johtaja Jari Kähkönen, jari.kahkonen@migri.fi

Projektikoordinaattori Vineta Polatside, vineta.polatside@cbss.org (yhteydenotot englanniksi)


Palaa otsikoihin