Fin Swe Eng

Mitä on ihmiskauppa?

Ihmiskauppa on vakava yksilön vapauteen kohdistuva rikollisuuden muoto ja ihmisoikeusrikkomus. Siinä rikoksentekijä saattaa uhrinsa alisteiseen asemaan ja hyväksikäytön kohteeksi saadakseen uhrista taloudellista tai muuta hyötyä. Uhrin vapautta tehdä päätöksiä omasta elämästään ja toiminnastaan rajoitetaan.
 
Ihmiskaupan ilmenemismuotoja ovat muun muassa:mies-hitsaa

Suomessa ihmiskauppa on kriminalisoitu rikoslain 25 luvun 3 ja 3a §:ssä. Ihmiskaupan uhrien auttamista koskeva lainsäädäntö löytyy nk. vastaanottolain 4. luvusta.

Suomea  velvoittavat myös erinäiset kansainväliset ihmiskauppasäädökset.

Ihmiskaupparikollisuutta on monenlaista

Ihmiskaupassa rikoksentekijöitä voi olla yksi tai heitä voi olla useita. Kyse voi olla kansainvälisen tai paikallisen järjestäytyneen rikollisryhmän toiminnasta, pienemmistä verkostoista tai vaikkapa yksittäisestä työnantajasta tai uhrin perheenjäsenistä.

Passi-ja-lentolippu
Ihmiskaupan uhri voidaan kuljettaa toiseen valtioon hyväksikäytettäväksi tai koko tapahtumien ketju värväyksestä hyväksikäyttöön voi tapahtua yhden valtion sisällä. Ihmiskaupan uhriksi voi siis joutua vaikka omassa kotikaupungissaan tai vaikkapa internetin välityksellä.

Ihmiskauppa on yleensä pitkään jatkuvaa hyväksikäyttöä

Ihmiskaupassa rikoksentekijä käyttää hyväkseen uhrin haavoittuvuutta tai heikkoa asemaa. Uhri voidaan saattaa hyväksikäytön kohteeksi myös huijaamalla (erehdyttämällä) häntä.


Ihmiskauppa ei yleensä tapahdu yhden päivän aikana, vaan se voi olla ajallisesti pitkä prosessi, jossa uhri vähitellen joutuu tekijän määräysvallan alaiseksi. Mitä kauemmin hyväksikäyttö jatkuu, sitä vaikeampaa uhrin on irtautua tilanteestaan ilman ulkopuolista apua.


Alaikäisen henkilön saattaminen ihmiskaupan uhriksi on rikos, vaikka uhri olisi koko ajan ollut suostuvainen toimimaan häneltä vaaditulla tavalla.