Yhdenvertaisuusvaltuutettu on myös kansallinen ihmiskaupparaportoija

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on Suomen kansallinen ihmiskaupparaportoija. Tässä roolissaan yhdenvertaisuusvaltuutettu seuraa ihmiskauppaan liittyviä ilmiöitä, kansainvälisten velvoitteiden toteutumista ja kansallisen lainsäädännön toimivuutta.

 

Kansallinen ihmiskaupparaportoija raportoi säännöllisesti havainnoistaan eduskunnalle ja valtioneuvostolle. Se antaa ehdotuksia, suosituksia, lausuntoja ja neuvoja liittyen ihmiskaupan vastaiseen toimintaan ja uhrien oikeuksien toteutumiseen sekä pitää yhteyttä kansainvälisiin järjestöihin ihmiskauppaan liittyvissä kysymyksissä.

 

Ihmiskaupparaportoija antaa oikeudellista neuvontaa ja voi myös avustaa ihmiskaupan uhreja heidän oikeuksiensa turvaamisessa.  Ihmiskaupparaportoijan puoleen voivat kääntyä niin viranomaiset, kolmannen sektorin toimijat kuin ihmiskaupan uhritkin.

 

 

Kansallisen ihmiskaupparaportoijan tehtävät

Kansallisen ihmiskaupparaportoijan tehtäviin kuuluu:

  • seurata ihmiskauppaan liittyviä ilmiöitä, kansainvälisten velvoitteiden toteutumista ja kansallisen lainsäädännön toimivuutta,
  • antaa ihmiskaupan vastaiseen toimintaan ja uhrien oikeuksien toteutumiseen liittyviä ehdotuksia, suosituksia, lausuntoja ja neuvoja,
  • pitää yhteyttä kansainvälisiin järjestöihin,
  • antaa oikeudellista neuvontaa ja avustaa uhreja tarvittaessa, sekä
  • raportoida säännöllisesti valtioneuvostolle ja eduskunnalle ihmiskaupasta ja siihen liittyvistä ilmiöistä.

Yhdenvertaisuusvaltuutetulla on ihmiskaupparaportoijana oikeus saada salassapitosäännösten estämättä tietoja viranomaisten ohella myös ihmiskaupan uhreille tarkoitettujen palvelujen ja tukitoimien tuottajilta sekä ihmiskaupan vastaiseen toimintaan tarkoitettua valtionapua saavilta. Yksittäistä uhria koskevia henkilötietoja yhdenvertaisuusvaltuutettu voi saada vain silloin, jos tiedon saanti on välttämätöntä raportointitehtävien hoitamiseksi.


Yhdenvertaisuusvaltuutettu on vuoden 2016 aikana selvittänyt esimerkiksi nigerialaisten mahdollisten ihmiskaupan uhrien kohtelua Suomen oleskelulupaprosessissa. Selvitys on luettavissa täältä.

 

Yhteystiedot:

 

Ylitarkastaja Venla Roth, etunimi.sukunimi(at)oikeus.fi, p. 0295 666 807, www.syrjinta.fi


 

 


Suomen ihmiskaupparaportti 2010 - 2014

Kansallinen ihmiskaupparaportoija luovutti ensimmäisen raporttinsa eduskunnalle 9.6.2010. Raportissaan yhdenvertaisuusvaltuutettu arvioi ihmiskaupan vastaisen toiminnan tilaa ja uhrien oikeuksien toteutumista sekä antaa kolmisenkymmentä suositusta ihmiskaupan vastaisen toiminnan tehostamiseksi ja uhrien aseman parantamiseksi.

 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu raportoi ihmiskaupasta vuosittain. Kertomus julkaistaan suomeksi ja ruotsiksi.  Kertomus on myös tilattavissa osoitteesta yvv@oikeus.fi tai sen voi tulostaa netistä osoitteesta www.syrjinta.fi julkaisupäivän jälkeen. Raportti julkaistaan myös englanniksi.


Kertomus 2014

Kertomus 2013

Kertomus 2012

Kertomus 2011

Ihmiskaupparaportti 2010 (pdf) (1.4 MB)

 

 

Eduskunnan lakivaliokunta on antanut raportista (Kansallisen ihmiskaupparaportoijan kertomus) lausunnon 16.11.2010.

 

Lausunto on numerolla LaVL 16/2010 vp - K 17/2010 vp

 

 


Muiden maiden ihmiskaupparaportteja


Hollannin ihmiskaupparaportti vuodelta 2010

Hollannissa ihmiskaupparaportoija on toiminut kymmenen vuotta ja tältä ajalta on laadittu seikkaperäinen selvitys kansallisen ihmiskaupparaportoijan itsenäisestä toiminnasta. Raportti on luettavissa tästä. Vuonna 2012 Hollannissa raportoitiin elinkaupasta ja kaupallisen sijaissynnyttämisen yhteyksistä ihmiskauppaan.


Hollannin ihmiskaupparaportoijan internet-sivut löytyvät tästä.

 

 


Tulosta sivu
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä