Haetko tietoa?

Ihmiskauppaa ja siihen rinnastettavaa hyväksikäyttöä pidetään yhtenä aikamme suurimmista ihmisoikeushaasteista. Ihmiskauppa on vakava rikos ja loukkaus yksilön ihmisarvoa ja koskemattomuutta vastaan. Ihmiskaupassa on kysymys toisen ihmisen hyväksikäyttämisestä ja kontrolloinnista.

 

Kansainvälisesti suurimman osan ihmiskaupasta uskotaan liittyvän rajat ylittävään siirtolaisuuteen, mutta yhä useammin ihmiskauppa on maiden sisäistä. Toisin kuin usein esitetään, ihmiskauppa ei välttämättä liity järjestäytyneeseen rikollisuuteen, laittomaan maahantulon järjestämiseen, laittomaan maassa oleskeluun tai luvattomaan työntekoon. Monet tunnistetut ihmiskaupan uhrit ovat oleskelleet maassa laillisesti ja tehneet työtä luvallisesti. Tekijät voivat olla uhrin omaisia, tuttavia tai ystäviä.

 

 

Ihmiskaupan uhrin auttamista koskevan sääntelyn kehittyminen

Ensimmäinen ihmiskaupan vastainen toimintasuunnitelma hvyäksyttiin vuonna 2005. Toimintasuunnitelman toimenpiteitä on tarkennettu vuonna 2008 hyväksytyssä ihmiskaupan vastaisessa tarkennetussa toimintasuunnitelmassa. Tarkennetussa toimintasuunnitelmassa edellytettiin, että toimintasuunnitelman toteutumista seuraava ohjausryhmä laatii arviointinsa perusteella toimenpidesuositukset ihmiskaupan vastaisen lainsäädännön ja toimenpiteiden kehittämiseksi edelleen. Ohjausryhmä luovutti arvioinnin ja toimenpidesuositukset sisältävän raporttinsa toimikautensa päätyttyä vuonna 2011. 

 

Tarkennettu toimintasuunnitelma (pdf) (557.7 KB)


Ensisijaisena suosituksenaan ohjausryhmä ehdotti, että asetetaan työryhmä, jonka tavoitteena on laatia ehdotus kokonaisvaltaisen ihmiskauppaa koskevan erityislain säätämiseksi. Lainsäädäntöhankkeen keskeisimpänä osana tuli laatia ehdotukset ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän tarkemmaksi säätelyksi. Työryhmän tuli laatia ehdotukset myös ihmiskaupan uhrien tunnistamista koskevasta säätelystä ja ihmiskauppatapauksiin liittyvien tietojen välittämisestä viranomaisten kesken sekä viranomaisten ja muiden auttamistyöhön osallistuvien toimijoiden välillä.

 

Arviointiraportti

 

Valtioneuvosto antoi vuonna 2014 eduskunnalle esityksen kansainvälistä suojelua hakevan  vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain muuttamisesta. Esityksen tarkoituksena oli kehittää ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmää ja kyse oli pääosin nykykäytäntöjen tuomisesta lakiin. Muutokset vahvistettiin huhtikuussa 2015. Lakimuutoksilla parannetaan nykyistä auttamisjärjestelmää tekemällä siitä läpinäkyvämpi ja selkeämpi kokonaisuus. Laista käy entistä selkeämmin ilmi se, mitä auttamistoimilla käytännössä tarkoitetaan ja millä edellytyksillä ihmiskaupan uhrien auttaminen voidaan aloittaa ja lopettaa.

 

Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta tuli voimaan 1.7.2015.

 

 


Yhdistyneiden kansakuntien Blue Heart -kampanja

UNODC on julkistanut vuonna 2010 Blue Heart -kampanjan, jonka tarkoituksena on parantaa tietoisuutta ihmiskaupasta.

 

Tästä pääset kampanjan www-sivuille.


Tulosta sivu
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä