Fin Swe Eng

Auttamisjärjestelmän tarjoama apu

toivo-nuori-nainen-hymyileeIhmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä voi auttaa mahdollisia ihmiskaupan uhreja sekä heidän huollettavanaan olevia alaikäisiä lapsia. Myös todistajan asemassa olevat henkilöt voivat olla oikeutettuja apuun. Palvelut ovat auttamisjärjestelmän asiakkaalle maksuttomia.

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän asiakkaalla on oikeus mm. seuraaviin palveluihin:
 

  • Turvallinen majoitus - jos tilanteesi sitä vaatii, sinut voidaan majoittaa turvakotiin tai vahvistaa nykyisen asuinpaikkasi turvallisuutta. Auttamisjärjestelmä tekee yhteistyötä poliisin kanssa ihmiskaupan uhrin turvaamiseksi.
  • Terveydenhoitopalvelut - terveydellistä apua fyysisiin ja henkisiin ongelmiin
  • Sosiaalipalvelut - ohjausta ja tukea arjessa selviytymiseen
  • Vastaanottoraha tai toimeentulotuki - taloudellista tukea vähävaraisille ja varattomille
  • Lainmukainen oikeusapu ja oikeudellinen neuvonta - saat tietoa oikeuksistasi ja tarvittaessa sinua autetaan hankkimaan oikeusavustaja. Ihmiskaupparikoksen uhri voi saada maksuttoman oikeusavustajan jo rikoksen esitutkintavaiheessa.
  • Tukihenkilö - tarvittaessa voit saada tukihenkilön rikosprosessia varten.
  • Tulkki- ja käännöspalvelut - kanssasi asioidaan ymmärtämälläsi kielellä

Jos olet ulkomaan kansalainen, olet lisäksi oikeutettu seuraaviin palveluihin:


  • Avustettu vapaaehtoinen kotiinpaluu - jos haluat palata kotimaahasi tuetusti
  • Apua oleskeluluvan hakemisessa - auttamisjärjestelmä ohjaa ja auttaa sinua oleskeluusi liittyvissä kysymyksissä. Ihmiskaupan uhri voi hakea oleskelulupaa esimerkiksi sen perusteella, että on joutunut ihmiskaupan uhriksi. Huomaathan, ettei auttamisjärjestelmä kuitenkaan tee päätöstä siitä, saatko sinä oleskeluluvan vai et. Oleskeluluvista sekä turvapaikkahakemusten ratkaisusta päättää Maahanmuuttoviraston maahanmuuttoyksikkö ja turvapaikkayksikkö.Nuori-mies-katsoo-kattojen-yli

Laittomasti Suomessa oleskelevalle ihmiskaupan uhrille auttamisjärjestelmä voi kuitenkin antaa niin sanotun harkinta-ajan. Harkinta-aikana ihmiskaupan uhri voi toipua kokemuksistaan ja päättää, haluaako hän ryhtyä yhteistyöhön viranomaisten kanssa häneen kohdistuneiden rikosten selvittämiseksi. Harkinta-ajan maksimipituus on kuusi kuukautta ja sen aikana oleskelu Suomessa on laillista. Harkinta-aikana sinua ei saa poistaa maasta.

Salassapito ja rikosilmoituksen tekeminen

Auttamisjärjestelmä käsittelee kaikkia tietojasi ehdottoman luottamuksellisesti, eikä tieto avunpiiriin hakeutumisestasi mene sellaisille henkilöille, joille tieto ei kuulu. Tieto asiakkuudestasi auttamisjärjestelmässä ei mene esimerkiksi työnantajallesi, perheenjäsenillesi tai asiaan kuulumattomille viranomaisille.

Auttamisjärjestelmällä on kuitenkin velvollisuus ilmoittaa poliisille vakavasta rikoksesta, jonka uhriksi sinä olet joutunut. Jos et uskalla tai halua että kokemuksistasi tehdään ilmoitus poliisille, auttamisjärjestelmä voi antaa sinulle kolme kuukautta aikaa toipua kokemuksistasi ja saada palveluita ilman, että ilmoitusta poliisille tehdään. Tätä kutsutaan toipumisajaksi.

Toipumisajan jälkeen sinuun kohdistuneista rikoksista tehdään kanssasi rikosilmoitus. Sinua tuetaan yhteydenpidossasi viranomaisiin ja saat auttamisjärjestelmältä tukea ja turvaa koko prosessin ajan - ja tarvittaessa myös sen jälkeen.

Rikosprosessissa sinulla on mahdollisuus vaatia korvauksia esimerkiksi palkkasaatavista, joita sinulle ei ole maksettu, tai kokemastasi kärsimyksestä.

Huom!  Jos uskot itse syyllistyneesi rikoksiin, sinun on hyvä tietää tämä: Lain mukaan henkilöä ei tulisi rangaista sellaisista rikoksista, joihin hänet on painostettu ilman, että hänellä on ollut mahdollisuutta kieltäytyä. (Rikoslaki 4:5 §)


Ota yhteyttä. Me autamme.